Eidsiva Bioenergi sikrer fjernevarme til Ydalir bydel, og tar bruk lokale ressurser som ellers ville ha gått til spille. I Elverum er det hovedsakelig returtre.

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeselskap og leverer energi i totalt 9 byer i Innlandet. Vi tar i bruk lokale ressurser som ellers går til spille og omdanner dette til strøm, damp og fjernvarme. I Elverum er fjernvarmeproduksjonen i hovedsak basert på returtre fra husholdning og næring og vi forsyner store deler av Elverum sentrum med grønn energi.

Forsyner alle

I Ydalir leverer vi oppvarming og energi til varmt tappevann til skolen, barnehagen og næringsbyggene rundt området. Det er etablert infrastruktur til å kunne forsyne all fremtidig utbygging på området. Fjernvarme på  Ydalir skal kunne benyttes til både oppvarming, varmt tappevann, varmeenergi til hvitevarer og evt gatevarme. Dersom det etableres bygninger med  kjølebehov kan også dette baseres på energi fra fjernvarmen.

Biobasert elektrisitet

I kjølvannet av etableringen av ZEN-prosjektet på Ydalir har Eidsiva Bioenergi etablert Norges første ORC-turbin for produksjon av biobasert elektrisitet. Dette anlegget ble ferdigstilt i vinter og vil kunne gi et betydelig bidrag i Ydalirprosjektet sin målsetning om å bli et nullutslippsområde.

Les mer om Eidsiva Bioenergi her:

https://www.eidsivabioenergi.no/

https://www.eidsivabioenergi.no/vare-lokasjoner/elverum/