Lån til nye boliger som defineres innenfor bydel Ydalir i Elverum (ZEN) kvalifiserer automatisk for grønt boliglån. Boligene er forhåndsgodkjent gjennom for området Ydalir.

Fancy navn – fornuftig innhold. Ydalir bygges som del av ZEN, et forskningssenter ledet av SINTEF og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Vekst (gjennom Elverum Tomteselskap) er partnere i.

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeselskap og leverer energi i totalt 9 byer i Innlandet. Vi tar i bruk lokale ressurser som ellers går til spille og omdanner dette til strøm, damp og fjernvarme.