Ikon:barn

Skole og barnehage

Skolen og barnehagen i midten av Ydalir ligger der allerede med yrende liv og aktivitet. Det har blitt et moderne og svært miljøvennlige bygg, og det er lagt opp til spennende læring for barnehagebarn og elever. 

I planleggingen har kommunen lagt vekt på at skolen, barnehagen og uteområdene skal utformes på en måte som vekker kreativitet og undring hos barna som skal bruke området.

Skolen er bygd for 350 elever av BetonmastHæhre. Ikke bare er den en av landets mest miljøvennlige, men den er bygd for barn. Her finner du rom for lek, små huler for lesestunder, bibliotek, snekkerverksted, idrettshall, et utendørsklasserom i tilknytning til Newtonrommet. Sist, men ikke minst innendørsklatrevegg og en fantastisk utendørsanlegg.

Skolen er bygget i heltre. De sikrer bedre helse og inneklima for store og små.

Ny barnehage ble bygd som del av samme prosjekt, med åtte avdelinger fordelt på fire fløyer. I barnehagen finnes det sanserom, stort fellesrom med scene, verksted, kjøkken, garderober og stellerom. 

Arkitektkontoret Ola Roald har tegnet byggene. Skolen er nominert til en rekke ulike priser. Skolen, barnehage og uteområdet skal fungere som samfunnshus og bydelspark. 

Dette er selve navet i Ydalir Bydel.

Les mer om skolen her:

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/ydalir-skole

Les mer om barnehagen her:

https://www.elverum.kommune.no/barnehage/barnehager/ydalir-barnehage

Ikon: hus

Ydalir-lånet

De som kjøper bolig i Ydalir er forhåndskvalifisert til “Grønt boliglån” hos vår partner SpareBank 1 Østlandet. Lånet har svært gode betingelser og gis kun til miljø og energibesparende boliger.

Les mer om Ydalir-lånet.

Ikon: Kartnåler

Korte avstander

Ydalir ligger fem minutter fra Elverum sentrum og ett minutt fra skogen. Elverum er en levende by med mange aktiviteter og tilbud, og ikke langt fra Ydalir ligger det idylliske badestedet Sagtjernet.

Ikon: blokk

Urbant nok, grønt nok

Se den ene veien: by, og se den andre veien: skog. Ydalir ligger i skogkanten og er i seg selv et urbant miljø med moderne arkitektur og bokvalitet du må langt for å finne maken til.

De urbane kvalitetene handler også om å tenke og leve miljøvennlig på smarte måter.

Noen av miljøtiltakene er:

  • Solceller – gratis strøm til belysning og lading av mobilen, eller kanskje til lading av elbilen? Strøm fra solceller dekker kanskje ikke hele behovet, men det bidrar godt.
  • Grønn energi fra fjernvarmen i Elverum – til oppvarming av boligen og oppvarming av varmtvann. Dvs. stabil og behagelig innetemperatur og også varmt vann i vaskemaskin/oppvaskmaskin som kan redusere vasketid. 
  • Godt isolerte hus reduserer energitapet til et minimum og gir meget god komfort og inneklima.  

I sum – lave driftsutgifter og strømregninger og meget god bokomfort.

Fellesskap

Felleskapet er Ydalirs fremste kvalitet. Du bor side om side, og sammen, med dine naboer. Felleskapet består i nye og framtidsrettede måter å dele på.

Vi ønsker å utvikle felleskapet og løsningene sammen med beboerne i Ydalir – sammen former vi bydelen.

Noe av det du kan er å dele bil, som sparer deg for unødvendige utgifter og selvfølgelig miljøet for unødvendig påvirkning. Du kan dele lokaler for din favoritthobby, selskap, aktiviteter og fritid. Du kan dele verktøy og utstyr og mye mer.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål skal sikre at all utvikling ivaretar dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

Det tar Ydalir bydel på alvor. Vårt bidrag er særlig knyttet disse til målene: