For å gjøre livet enda litt enklere for dem som vil, kan eller ønsker å klare seg uten egen bil, eller kanskje uten en bil nummer to, legges det nå til rette for en bildelingsordning i Ydalir-bydel.

Derfor har Elverum Vekst inngått en intensjonsavtale med bildelingsfirmaet Otto.

– Det er slik at de aller fleste av oss bruker bilene våre lite. Det er også kostbart å eie en bil. En bildelingsløsning kan for mange erstatte bil nummer to i familien og for noen erstatte behovet for egen bil, sier prosjektleder for Ydalir, Anna-Thekla Tonjer.

Det er mange aktører på markedet, og dette er løsninger som finnes i mange norske byer i dag. El-sykler og lastesykler skal også bli en del av løsningen.

Les mer om Otto her: https://otto.no/