Ydalir-Torg kommer snart for salg, og du kan være med å forme hvordan det skal bli.  Alle som melder sin interesse, får muligheten til å delta i spørreundersøkelse om hvordan vi sammen kan gjøre Ydalir Torg best mulig. Som takk vil du få salgsmateriell før alle andre og muligheten til å velge bolig før salgsstart.

Svar på undersøkelsen her.

Dette er Ydalir Torg:

Les mer om Ydalir Torg her