Tenker vi byen som et organisk vesen, er torget byens hjerte. Pulserende, livgivende og et sosialt samlingspunkt.

Når Nordbolig etablerer Ydalir Torg i Elverums nye bydel Ydalir, vil torget bli liggende sentralt og fungere som et sosialt samlingssted og en naturlig møteplass.

Les mer om Ydalir Torg her

Miljøet er under press og vi i Nordbolig har bestemt oss for å være en del av løsningen for en klimanøytral og bærekraftig framtid. Boligen står for ca. 1/3 av klimagassutslippene våre. Hvordan vi bygger boliger er derfor avgjørende for å lykkes med å redusere utslippene våre med minimum 40% innen 2030, og legge til rette for et klimanøytralt samfunn i 2050.

Økt bruk av tre i bygninger og alternative energikilder er derfor en viktig del av løsningen. Dette passer oss i NORDBOLIG godt da vi har høy kompetanse om bærekraftig bruk av tre i bygninger..